PROJEKTAS:

ATHENA (Moterų imigrančių potencialo verslauti panudojimo metodai, siekiant prisidėti prie jų socialinės ir ekonominės integracijos) yra dvejų metų projektas finansuojamas AMIF programos. Bendras projekto tikslas – prisidėti prie moterų migrančių ekonominės ir socialinės integracijos į ES visuomenę, gerinant verslumo paramos paslaugų teikimą moterims imigrantėms ir sukuriant joms specifinį verslo kelią.

Projekto tiesioginiai naudos gavėjai – 210 migrančių moterų. Jo dėka daugiau nei 35 specialistai įgys naujų gebėjimų, sukurs sinergiją tarp kelių organizacijų, rekomendacijų ir veiksmų plano dėka darys poveikį politikai šešiuose ES projekto partnerių regionuose.

TIKSLAI:

Žinoti realius moterų imigrančių poreikius, susijusius su verslumo kultūra.

Pagerinti viešųjų organizacijų teikiamas paslaugas migrantėms verslumo skatinimo srityje

Suteikti paramą norinčioms verslauti migrantėms, taip prisidedant prie jų ekonominės ir socialinės integracijos

Plėtoti veiklą, skatinančią moterų migrančių socialinę ir ekonominę integraciją.

Netiesioginis tikslas – pradėti nauji verslai, turintys dideles sėkmės perspektyvas.

TIKĖTINI REZULTATAI:

Gilesnės žinios apie moterų migrančių poreikius, papildančios ankstesnius darbus ir tyrimus praktinio požiūrio į verslo paramos organizacijų paslaugas skiltimis.

Patobulintos migrančių moterų verslumo rėmimo programos. Naujos paslaugos bus teikiamos kiekvienoje projekto atstovaujamoje teritorijoje, atspindimos 6 veiksmų planuose, kuriuose bus numatytas pasirengusių verslauti moterų migrančių verslo kelias.

Daugiau ekonomiškai ir socialiai integruotų moterų. Tikimasi, kad projekto metu, kiekviename dalyvaujančiame regione į bandomąsias programas bus įtraukta mažiausiai 30 moterų, o tai iš viso 210 moterų, turinčių daugiau verslumo galimybių

Išaugusios specialistų, vertinsiančių migrančių planuojamus verslus kompetencijos. Vykdydami projektą 35 specialistai ir darbuotojai iš verslo paramos organizacijų, NVO ir kitų organizacijų, tiesiogiai dirbančių su moterimis migrantėmis padidins savo gebėjimus.

Politikos formavimas įvairiais lygmenimis, teikiant rekomendacijas. Šios politikos rekomendacijos bus pagrįstos projekto metu įgyta patirtimi ir palengvins veiksmų planų perkėlimą ar priemonių priėmimą pritaikant prie skirtingos Europos Sąjungos regionų ir šalių politikos.

REZULTATAI:

01

Moterų migrančių poreikių verslauti nustatymas ir analizė. Tyrimas apims tiesioginį migrančių moterų ir suinteresuotų grupių, dalyvaujančių darbo grupėse, dalyvavimą.

02

Verslo paramos migrantėms moterims paslaugų, kurios ilgainiui galėtų būti pritaikytos remti migrančių moterų verslą, gerosios patirties nustatymas.

03

Pagalbinės medžiagos ir veiklų migrantėms verslininkėms parengimas

04

Profesionalų mokymas, organizacijų specialistai bus mokomi įvairiomis temomis, parinktomis nustačius moterų migrančių lūkesčius ir poreikius.

05

Asmeninis vertinimas ir mokymai kuriant naujas įmones, rengiant verslo planus, diegiant inovacijas ir gerinant skaitmeninius įgūdžius.

06

Finansinės paramos schemos. Verslininkėms bus teikiamos konsultavimo paslaugos apie mikrokreditus, verslo veiklos finansavimą, dotacijas ir subsidijas prieinamas verslui.

News

Partneriai

Kontaktas

Susisiekite bet kuriuo metu!

El. pašto adresas:

info@athenaproject.net